نام و نام خانوادگی : بهزاد کاویانی

تحصیلات : کارشناس حقوق

سال تولد : 1355

شغل : کارمند رسمی شهرداری

سمت در شورا : منشی اول شورا

عضویت در دوره های: پنجم،ششم

ایمیل:

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0