پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گروه
از تاريخ الی
عنوان
عنوان مولف تاريخ

0/ 94 راهکارهای مناسب تر جهت حفظ و نگهداری فضای سبز را پیشنهاد دهید.
admin 1394/05/24
0/ 33 فعالیت معاونت فنی و عمرانی شهرداری را در سال 94 چگونه دیده اید؟ و پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
admin 1394/05/24
2/ 228 ارائه راهکاری جهت خدمت رسانی به مردم شهر اندیشه در زمینه فرهنگی ،هنری و ورزشی.
admin 1390/09/225.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0