نام و نام خانوادگی

حجت ترکاشوند

میزان تحصیلات

 

شماره همراه

09120880523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوابق تحصیلی

·         ------

 

سوابق شغلی

·         ------

·         ------
·         ------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0