ضمن عرض سلام و ادب خدمت شهروندان محترم شهر اندیشه همچنین عرض خسته نباشید به تمامی همکاران شاغل در مجموعه شهرداری اندیشه بالاخص همکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز. امیدواریم بتوانیم به یاری خداوند و کمک شما شهروندان فهیم، شهری آباد، سبز، متناسب با امکانات و نیاز شما فراهم سازیم که این امر ميسّر نمی گردد مگر با همکاری تک تک شما شهروندان گرامی.

 

امیر چاوشی

سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری اندیشه

شماره تماس دفتر سازمان 02165362390

شماره تماس سرپرست سازمان 091236584006.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0