پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : علی سراقی

تحصیلات : لیسانس

سال تولد : 1333

شغل : بازنشسته

سمت در شورا : عضو شورا اسلامی 

عضویت در دوره های: اول، دوم، پنجم 

پست الکترونیکی: 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0