پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1/5555بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند به ترمیم فاز 4 اندیشه مناقصه 1401/04/141401/04/211401/04/141401/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1/5552خرید و پخش آسفالت معابر سطح شهر مناقصه 1401/04/141401/04/201401/04/141401/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1/5553بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند به ترمیم فاز 2 اندیشه مناقصه 1401/04/141401/04/221401/04/141401/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1/5554بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند به ترمیم فاز 5 اندیشه مناقصه 1401/04/141401/04/221401/04/141401/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1/5556بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند ترمیم فاز 3 اندیشه مناقصه 1401/04/141401/04/211401/04/141401/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1/20895موضوع و شرایط فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار مشارکت در ساخت پروژه ره باغ فراخوان 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/26مشاهده اطلاعات کامل
1/20903واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های بازار روز نگین و چمران مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20901واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب گلخانه مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20900واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه ورزشی جوانمردان مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20899واگذاری امتیاز بهره برداری از هایپر مجتمع تجاری نور مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0