پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1006<<آگهی ضایعات قابل بازیافت>> مناقصه 1400/04/051400/04/261400/04/141400/04/26مشاهده اطلاعات کامل
1005<<آگهی روزنامه سوله ورزشی>> مناقصه 1400/04/051400/04/241400/04/131400/04/24مشاهده اطلاعات کامل
1004<<آگهی روزنامه تکمیل ساختمان جدید شهرداری>> مناقصه 1400/04/051400/04/261400/04/141400/04/26مشاهده اطلاعات کامل
1003<<آگهی روزنامه بهسازی و ترمیم پیاده روهای سطح شهر>> مناقصه 1400/04/051400/04/271400/04/141400/04/26مشاهده اطلاعات کامل
1002<<آگهی جدول گذاری و اصلاح نهرهای سطح شهر>> مناقصه 1400/04/051400/04/251400/04/131400/04/24مشاهده اطلاعات کامل
1001«اگهی مناقصه عمومی مرحله اول-نوبت اول» مناقصه 1399/10/151399/11/071399/11/041399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
1000آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت اول مزايده 1399/10/071399/10/071399/10/071399/10/07مشاهده اطلاعات کامل
3واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مجتمع تجاری اداری نگارستان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
1واگذاری امتیاز بهره برداری از طبقه چهارم مجتمع تجاری اداری ارغوان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم مناقصه 1397/09/251397/10/081397/10/041397/10/05مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7
   آرشيو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0