پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1/20672 احداث بوستان امیرکبیر فاز 5  جديد! مناقصه 1401/11/051401/11/231401/11/051401/11/13مشاهده اطلاعات کامل
1/20665 پروژه درزگیری پلیمری آسفالت معابر اصلی شهر جديد! مناقصه 1401/11/051401/11/231401/11/051401/11/13مشاهده اطلاعات کامل
1/20317 پروژه خرید و اجرای آبنمای ریتمیک بوستان حافظ جديد! مناقصه 1401/11/021401/11/231401/11/021401/11/12مشاهده اطلاعات کامل
1/20316پروژه پروژه رنگ آمیزی جداول سطح شهر جديد! مناقصه 1401/11/021401/11/231401/11/021401/11/12مشاهده اطلاعات کامل
1/19969خط کشی محوری و رنگ آمیزی بلوک های عابر پیاده و سرعت گیرهای سطح شهر مناقصه 1401/10/281401/10/281401/10/281401/10/28مشاهده اطلاعات کامل
1/19964پروژه تهیه مصالح و پخت آسفالت مناقصه 1401/10/281401/11/161401/10/281401/11/06مشاهده اطلاعات کامل
1/19965پروژه تراش و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر اندیشه مناقصه 1401/10/281401/11/161401/10/281401/11/06مشاهده اطلاعات کامل
1/19179واگذاری امتیاز بهره برداری از 17 غرفه بازار روز بهستان مزايده 1401/10/141401/11/051401/10/221401/11/04مشاهده اطلاعات کامل
18805واگزاری امتیاز بهره برداری از 17 غرفه بازار روز امیرکبیر مزايده 1401/10/121401/11/031401/10/191401/11/01مشاهده اطلاعات کامل
18807واگذاری امتیاز بهره برداری از 22باب واحد تجاری از طبقه اول مجتمع تجاری اداری نور مزايده 1401/10/121401/11/031401/10/201401/11/01مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0