پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1001«اگهی مناقصه عمومی مرحله اول-نوبت اول» مناقصه 1399/10/151399/11/071399/11/041399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
1000آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت اول مزايده 1399/10/071399/10/071399/10/071399/10/07مشاهده اطلاعات کامل
3واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مجتمع تجاری اداری نگارستان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
1واگذاری امتیاز بهره برداری از طبقه چهارم مجتمع تجاری اداری ارغوان مزايده 1398/03/021398/03/271398/03/251398/03/26مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم مناقصه 1397/09/251397/10/081397/10/041397/10/05مشاهده اطلاعات کامل
11آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مناقصه 1397/09/111397/10/011397/09/281397/09/29مشاهده اطلاعات کامل
10آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم مناقصه 1397/09/011397/09/141397/09/121397/09/13مشاهده اطلاعات کامل
9آگهی مناقصه مرحله دوم -نوبت دوم مناقصه 1397/09/011397/09/211397/09/201397/09/20مشاهده اطلاعات کامل
8آگهی مناقصه مرحله اول مناقصه 1397/09/101397/09/101397/09/101397/09/10مشاهده اطلاعات کامل
13مناقصه عمومی مرحله اول مناقصه 1397/08/241397/09/141397/09/131397/09/13مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7
   آرشيو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0