پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1/20895موضوع و شرایط فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار مشارکت در ساخت پروژه ره باغ فراخوان 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/26مشاهده اطلاعات کامل
1/20903واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های بازار روز نگین و چمران مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20901واگذاری امتیاز بهره برداری از یک باب گلخانه مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20900واگذاری امتیاز بهره برداری از مجموعه ورزشی جوانمردان مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20899واگذاری امتیاز بهره برداری از هایپر مجتمع تجاری نور مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20904واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های بازار روز نور مزايده 1400/12/081400/12/281400/12/151400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1/20752فروش 4 واحد تجاری متعلق به شهرداری اندیشه در مجتمع تجاری پرشین 7 مزايده 1400/12/071400/12/261400/12/151400/12/25مشاهده اطلاعات کامل
1/20751فروش 2 واحد اداری متعلق به شهرداری از محل پروژه های سرمایه گذاری واقع در مجتمع تجاری اداری ارغوان مزايده 1400/12/071400/12/261400/12/151400/12/25مشاهده اطلاعات کامل
1/20753انتخاب مشاور ذیصلاح نظارت طراحی و نظارت پروژه های عمرانی و مشارکتی مناقصه 1400/12/071400/12/261400/12/141400/12/25مشاهده اطلاعات کامل
1/20750انتخاب مشاور ذیصلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل سوم پروژه های عمرانی مناقصه 1400/12/071400/12/261400/12/141400/12/25مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0