شهر اندیشه

شهرداري انديشه در تاريخ  16 آذر 1382 با حضور امام جمعه شهرستان شهريار و معاونت وقت وزارت كشور،‌ معاونت وقت استانداري تهران، فرماندار وقت شهريار، اعضاي شوراي اسلامي شهر انديشه، مدير عامل شهرهاي جديد، مدير عامل شركت عمران شهر جديد انديشه و شهردار وقت "فريدون فدايي دولت اولين شهردار انديشه" تأسيس گرديد

سال 1382

 

 سال 1392

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0