پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : میثم عظیمی

تحصیلات : 

سال تولد : 

شغل : 

سمت در شورا : منشی دوم شورا

عضویت در دوره های: ششم

ایمیل:5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0