پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی : بهزاد کاویانی

تحصیلات : کارشناس حقوق

سال تولد : 1355

شغل : کارمند رسمی شهرداری

سمت در شورا : منشی اول شورا

عضویت در دوره های: پنجم،ششم

ایمیل:

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0