پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
توجه : در صورت بروز هرگونه مشكل در عدم نمايش نقشه پوياي شهر انديشه

توسط لينك زير نرم افزار flash player را بر سيستم رايانه خود نصب كنيد .

 

لينك دانلود نرم افزار  Flash Player5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0