نام و نام خانوادگی

جلال فلاحی

تحصیلات

 مهندسی نقشه کشی ساختمان

شماره همراه

09122015799

 

    

فلاحی.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0