نام و نام خانوادگی

اکبر الماسی نیا

میزان تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت

شماره همراه

 09125067646 

 

 

 

 

 

الماسی-نیا.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0