ضمن عرض سلام و ادب، اميدوارم در سال 1396 بتوانيم با همکاري شهردار محترم و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و مردم با فرهنگ انديشه، با ايجاد نوآوريهاي سازنده، در جهت دستيابي به شهرسازي نوين و شکوفايي منظر شهري گامهاي موثري برداريم.

 

                 حمید قاسمیان 

سرپرست معاونت معماري و شهرسازي

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0