چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۲۲:۱۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 
دكتر شهبازی رئیس هیئت مدیره سازمان آتش نشانی اندیشه از روند فعالیت آتش نشانان افتخاری بازدید نمود.
وی با بیان اینکه آتش نشانی اندیشه را بعنوان متولی آموزش شهروندی در زمینه ایمنی یاد نمود. گفت: علاوه بر این موضوع وظایف دیگری ازجمله مدیریت بحران، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بر عهده این معاونت است تا شهری رو به جلو داشته باشیم که کیفیت زندگی را در زمینه ایمنی برای شهروندان افزایش دهیم.لذا انتظار می رود این روند آموزشی بصورت مدون برای ایمنی شهروندان ادامه دار باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.1.0
    V5.6.1.0