چهارشنبه, 18 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۹:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 
بر اثر لغزندگی جاده یكدستگاه خودرو سواری پس از برخورد با درخت كنار خیابان متوقف شد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.1.0
    V5.6.1.0