چهارشنبه, 20 آذر 1398

عنوان : بر اثر لغزندگی جاده یكدستگاه خودرو سواری پس از برخورد با درخت كنار خیابان متوقف شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 
ساعت : ۱۴:۹:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري انديشه

5.1.0.0
V5.1.0.0