پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

عنوان : بروز آتش سوزی در خودرو كامیون باعث خسارت مالی شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۶:۵۹:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري انديشه

5.1.0.0
V5.1.0.0