پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

عنوان : آتش نشانان از سرایت آتش به قسمت های دیگر خودرو جلوگیری كردند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ 
ساعت : ۱۸:۱۰:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري انديشه

5.1.0.0
V5.1.0.0