پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

عنوان : آتش سوزی خانه مسكونی خسارت مالی سنگینی بر جای گذاشت
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ 
ساعت : ۱۸:۹:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري انديشه

5.1.0.0
V5.1.0.0