پروژه ها

پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری اندیشه

بازار روز پرنیان

عملیات ساخت بازار روز فاز 2 با مساحت زمینی بالغ بر 1870 متر مربع و زیربنای حدود 2235 متر مربع، با مبلغ پیمان 15 میلیارد ریال واقع در حد فاصل جاده ارتباطی فازهای 2 و 3 اندیشه، در دست احداث می باشد.

  

 

مجتمع تجاری اداری ارغوان در شهر اندیشه

مجتمع تجاری اداری ارغوان با مساحت زمینی بالغ بر 4200 متر مربع و زیربنای حدود 48000 متر مربع، به صورت مشارکت با بخش خصوصی واقع در فاز 4 اندیشه، در دست احداث می‌باشد که این پروژه هم اکنون 83 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

ورزشگاه ایثار در محله 17 شهر اندیشه

ورزشگاه ایثار با مساحت زمینی بالغ بر 7450 متر مربع و زیربنای حدود 3500 متر مربع،

مبلغ پیمان در فاز اول و دوم 10 میلیارد ریال و در فاز سوم اجرای پروژه مبلغ 5 میلیارد ریال در محله 17 فاز 3 اندیشه، در دست احداث می‌باشد که این پروژه هم اکنون 98درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

فرهنگسرای سعدی واقع در فاز 5 شهر اندیشه

فرهنگسرای سعدی فاز با مساحت زمینی بالغ بر 4000 متر مربع و زیربنای حدود 1400 متر مربع،

مبلغ پیمان در فاز اول 7 میلیارد و دویست میلیون ریال و در فاز دوم اجرای پروژه مبلغ 8 میلیارد ریال واقع در فاز 5 اندیشه، در دست احداث می‌باشد که عملیات ساخت این پروژه به اتمام رسیده و در تاریخ 15/06/91 با حضور جناب آقای دکتر تمدن استاندار محترم تهران و مسئولین شهرستان شهریار و شهر اندیشه، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
  

بازار روز فاز 2 شهر اندیشه

بازار روز فاز 2 با مساحت زمینی بالغ بر 5197 متر مربع و زیربنای حدود 3900 متر مربع، با مبلغ پیمان 53 میلیارد ریال به صورت مشارکت با بخش خصوصی واقع در بلوار نیلوفر فاز 2 اندیشه، در دست احداث می‌باشد که این پروژه هم اکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

 

 

 

نگهداری پل مکانیزه عابر پیاده

قرادرداد سال گذشته جهت نگهداری این پل 170 میلیون ریال در سال بوده که در سال 90 مبلغ 240 میلیون ریال قرارداد جدید منعقد گردیده است.

 

 

احداث ساختمان آموزشی آتش نشانی در ایستگاه شماره 2 واقع در فاز 3 شهر اندیشه

پروژه احداث ساختمان آموزشی آتش نشانی در ایستگاه شماره 2 واقع در فاز 3 شهر اندیشه، طی دو قرارداد به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال انجام گرفته است.

 

 

پروژه پیاده رو سازی سطح شهر اندیشه
 
پروژه پیاده روسازی سطح شهر اندیشه، با مبلغ کل قرارداد 12 میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

 

 

مجموعه ورزشی ولایت

مجموعه ورزشی ولایت،مساحت زمین بالغ بر 4400 متر مربع و زیربنای 8000 متر مربع

مبلغ پیمان 22 میلیارد و 750 میلیون ریال طی دو قرارداد  انجام شد و در فاز سوم انجرای پروژه به مبلغ 8 میلیارد ریال با پیمانکار منعقد گردید. این پروژه تا کنون 97درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 

 

کتابخانه ثامن الائمه (ع) واقع در فاز 2 شهر اندیشه

کتابخانه ثامن الائمه (ع) با مساحت زمینی بالغ بر 414 متر مربع و زیربنای حدود 621 متر مربع،

این پروژه به اتمام رسیده و در تاریخ 06/06/91 با حضور جناب آقای افشار قائم مقام محترم وزیر کشور و مسئولین شهرستان شهریار و شهر اندیشه، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

جدول گذاری سطح شهر و اصلاح هندسی معابر سطح شهر

پروژه جدول گذاری سطح شهر و اصلاح هندسی معابر سطح شهر با قراردادی به مبلغ 2 میلیارد ریال در دست احداث می باشد.

 

بوستان شهید احمدی روشن

عملیات ساخت بوستان شهید احمدی روشن با مساحت زمینی بالغ بر 000/18 متر مربع، با مبلغ پیمان 8 میلیارد ریال واقع در فاز 3، محله 10 در حال اجرا می باشد.

عملیات احداث این پروژه به اتمام رسیده و در تاریخ 15/06/91 با حضور جناب آقای دکتر تمدن استاندار محترم تهران، خانواده شهید احمدی روشن، مسئولین شهرستان شهریار و شهر اندیشه، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بوستان آزادگان

عملیات ساخت بوستان آزادگان با مساحت زمینی بالغ بر 000/20 متر مربع، با مبلغ پیمان 9 میلیارد ریال واقع در فاز 4، محله 7 در حال اجرا می باشد.

عملیات احداث این پروژه به اتمام رسیده و در تاریخ 15/06/91 با حضور جناب آقای دکتر تمدن استاندار محترم تهران و مسئولین شهرستان شهریار و شهر اندیشه، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 


پورتال شهرداری انديشه

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7