شنبه, 2 خرداد 1394
         
پروژه ها

پروژه های عمرانی در سال 93


بازار روز پرنیان


مساحت: 1900 متر مربع

زیربنا: 2235/8 متر مربع

عرصه: 1877/85 متر مربع

محل احداث: محور مواصلاتی فازهای 2 و 3

پيشرفت فيزيکي: 80 درصد


تکمیل احداث سوله ورزشی جوانمردان فاز 5

مساحت: 1900 متر مربع

زیربنای کل: 2396 متر مربع

زیربنای بخش اداری: 740 متر مربع

زیربنای سالن ورزشی: 1656 متر مربع

پيشرفت فيزيکي: 75 درصد


 


پورتال شهرداری انديشه

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7